Genel olarak apartman yönetimlerinde asıl amaç öncelikle yaşam kalitesinin artırılması yani apartmanların hem iç hem dış ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanması ,bununda doğru tedarikçilere ulaşma ve alınan hizmetlerin çok dikkatli takibi ile olduğu aşikardır.Sadece aidat toplamak ile değil toplanan aidatların doğru işler için harcanması da yaşam kalitesini yukarı çekmektedir.Aidat toplama konusunda yaşanan sıkıntılar oldukça fazladır.Komşularınız ile aranız bozulmadan apartman kurallarını uygulamak Profesyonel yardım yada hizmet almakla mümkündür. Apartmanlar da en büyük sorunlardan biri olan aidat toplama zorluğu komşuları karşı karşıya getirdiği ve huzuru bozduğu gibi giderlerin karşılanması için de büyük sıkıntıdır. Bu gibi durumlarda ProYönSis AŞ. Kat mülkiyet kanunu esasları çerçevesinde Genel kurul kararları ve yönetim planına göre aidatları toplar aidat ödemeyen kat sakinlerinden yasal yollar ile aidat tahsilatını yapar. Bu bakımdan Apartman yönetimlerinde profesyonel yönetimin önemi büyüktür.