ProYönSis Aş Hizmet veren bir firma olarak aynı zamanda bir denetim firmasıdır.

ProYönSis Aş. kendi bünyesindeki projeler için bir denetleme planı bulunmaktadır. Yılın belirli zamanlarında kendi projeleri ile ilgili bir kontrol çalışması yapmaktadır.

Yönetimlerin bağımsız olarak denetlenmesi önemli bir husustur. Avm, Site gibi tesislerin çeşitli konularda denetiminin sağlanması amacı ile sizlere bu konularda yardımcı olmaktayız. Aşağıda belirtilen denetim faaliyetleri ile ilgili mevcut yerinde denetim yapılıp eksiklikler tespiti ile ilgili çalışma yapılmaktadır. Bu çalışma sonrası hazırlanacak bir rapor ile müşterilerimize sunmaktayız.

  • Gelir-gider kontrolü
  • Temizlik hizmet faaliyetleri kontrolleri
  • İşletme, karar, demirbaş, kasa gibi Defterlerin kontrolleri
  • Güvenlik hizmet faaliyetleri kontrolleri
  • Diğer hizmet faaliyetleri kontrolleri
  • Ekipman ve stok kontrolleri
  • Taşeron firma kontrolleri