Alış Veriş merkezi (AVM) yönetimleri kira ve aidat toplama esasına dayanarak işyerlerinin AVM konseptine uygun hareket etmesi ve AVM ye kimlik kazandırması faktörlerini içermektedir. Ortak alanların kiraya verilmesi ve AVM yönetimleri için geliştirilen projeler kapsamında AVM gelirlerini yükselterek daha kaliteli bir yer oluşturmak ve ziyaret eden müşteri portföyünü arttırmak , çeşitlendirmek esastır.